Belépési nyilatkozat

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

 

Kérem belépésemet a Zarándok Kaland Nonprofit Egyesület-be.

Az Alapszabályt és a Házirendet megismertem és az abban foglaltakat magamra nézve elfogadom.

Az tagsági díjat és a tagdíjfizetés módját ismerem és elfogadom.

A belépést kérelmező kijelenti, hogy a túrákon önszántából és saját felelősségére vesz részt!

A belépést kérelmező kijelenti, hogy rendelkezik a személyazonosságát igazoló okmánnyal (belföldi túrákon személyi igazolvány, külföldi túrákon útlevél).

A belépést kérelmező kijelenti, hogy rendelkezik az utazás (túra) időtartamára érvényes balesetbiztosítással vagy más extrém sportokra kiterjesztett biztosítással.

 

A jelentkezési lap kitöltésével majd leadásával egyidejűleg a tagsági díjat befizettem.

Alulírott kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és nincs tudomásom arról, hogy bármilyen túrázást befolyásoló egészségügyi kockázati tényezővel rendelkezem. Az esetlegesen ebből fakadó sérülésekért és egészségügyi problémákért kizárólag engem terhel a felelősség. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatközlés a belépési nyilatkozat megsemmisítését és sportfegyelmi eljárást von maga után.
A Zarándok Kaland Egyesület illetve a túravezető semmilyen felelősséget nem vállal az esetleges akut vagy krónikus egészségügyi problémákból történt sérülésekért és rosszullétekért.

 

A Zarándok Kaland Egyesület a magyarországi bortúra és külföldi trekking túra helyszín(ek)en képfelvételt (fénykép) és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat – maga vagy egyéb közreműködő bevonásával – amelyeket az Egyesület népszerűsítése érdekében, reklámozási és promóciós célokra felhasználhat. Minden egyesületi tag a Belépési Nyilatkozat aláírásával beleegyezik a képfelvétel és hangfelvétel illetve a film készítésébe, és annak az Egyesület általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.

 

Név:
Születési hely, idő
Lakcím:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
e-mail cím:
Telefonszám:

 

 

………………….. (helység) ……………év ………..hó  …………nap

 

aláírás

 

Letöltés